Promot - Zakłady
Metalowe Sp. z o. o.
ul. Frysztacka 49
43-400 Cieszyn
POLAND
tel. +48 33 857 70 28
fax +48 33 857 70 27
e-mail: info@promot-zm.com Google+

NIP: 548-21-96-492
REGON: 072278989
KRS: 0000138953
KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
5.099.856 zł

CERTYFIKAT
DIN EN ISO/TS 16949 : 2009
pobierz

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008
pobierz

Polityka Środowiskowa
pobierz

Promot - Zakłady Metalowe Sp. z o.o.

Promot-Zakłady Metalowe Sp. z o.o. jest producentem kutych elementów metalowych wykonywanych wraz z obróbką mechaniczną i montażem wg technicznej specyfikacji klientów. Dla celów realizacji zamówień klientów firma dysponuje:

  • liniami technologicznymi do kucia odkuwek matrycowych (prasy i młoty kuźnicze),
  • stanowiskami obróbki mechanicznej wyposażonymi w najnowszej generacji tokarki i centra obróbcze sterowane numerycznie (CNC),
  • narzędziownią,
  • laboratorium pomiarowym.

Promot-ZM dostarcza kute na gorąco odkuwki matrycowe o wadze od 0,1kg do 3kg. Oferuje również obróbkę skrawaniem, obróbkę cieplną oraz pełną gamę powłok galwanicznych oraz zabezpieczeń antykorozyjnych. Przedsiębiorstwo dostarcza produkty obrobione, gotowe do dalszego montażu lub surowe (odkuwki) w zależności od potrzeb klientów.

Produkty Promot-ZM wykonywane są ze stali węglowych oraz stali wysokostopowych, nierdzewnych i kwasoodpornych. Materiały hutnicze są dostarczane przez uznane polskie i zagraniczne huty. Głównymi odbiorcami Promot-ZM są międzynarodowe koncerny motoryzacyjne, oraz ich poddostawcy kompletujący podzespoły samochodowe. Produkty firmy znajdują zastosowanie również w przemyśle górniczym, maszynowym, transportowym, rolniczym i budowlanym. Od 1996 roku 80% produktów Promot-ZM trafia do klientów zagranicznych głównie na rynek amerykański, niemiecki i czeski.

W trosce o najwyższą jakość naszych produktów i zadowolenie klientów Promot-ZM prowadzi działalność zgodnie z wymogami systemów zarządzania jakością wg norm DIN EN ISO 9001:2008 oraz ISO/TS 16949:2009. Prowadzona polityka jakości znajduje od wielu lat uznanie wymagających klientów w kraju i za granicą.

Siedzibą spółki jest Cieszyn, miasto położone w południowej Polsce na granicy z Republiką Czeską. Tradycje metalurgiczne i kuźnicze regionu sięgają końca XVIII wieku. Położenie w sąsiedztwie dróg ekspresowych jest dodatkowym atutem logistycznym firmy.

Wieloletnie doświadczenie Promot-ZM jako dostawcy branży motoryzacyjnej gwarantuje profesjonalną obsługę, najwyższą jakość produktów oraz terminowe dostawy.

Firma Promot Zakłady Metalowe Sp. z o.o. w związku z zakupem nowej oczyszczarki strumieniowo bębnowej firmy Wheelabrator Schlick typu ROTO-JET MB 200 G-15.3-1/11 oferuje w swoich usługach czyszczenie powierzchni elementów stalowych o wadze do 5 kg. Maszyna gwarantuje bardzo dokładne oczyszczenie detali o skomplikowanych kształtach w krótkim czasie. Śrutowanie odbywa się w zamkniętej komorze przy użyciu staliwnego śrutu kulistego S390 o grubości frakcji 1,1 mm. Detale poddane procesowi śrutowania uzyskują idealnie oczyszczoną powierzchnie. Link poniżej przedstawia ofertę pobierz