EU projects

Promot-Zakłady Metalowe Sp. z o.o. has successfully implemented the following project which were co-financed with European Union and Polish government:

  • wprowadzenie innowacyjnych metod projektowania wyrobów metalowych w PROMOT ZM Sp. z o. o. (SPOWKP/2.3/4/24/3090)
  • opracowanie niezbędnych dokumentów planistycznych dla poprawy konkurencyjności firmy PROMOT Zakłady Metalowe Sp. z o. o. na rynku krajowym i międzynarodowym (SPOWKP/2.1/10/57/2295)
  • wprowadzenie systemu organizacji produkcji w celu zwiększenia wydajności produkcji oraz redukcji kosztów w PROMOT Zakłady Metalowe Sp. z o. o. (SPOWKP/2.3/4/24/2549)
  • wyposażenie laboratorium badawczego w celu poprawy kontroli jakości w PROMOT Zakłady Metalowe Sp. z o. o. (SPOWKP/2.3/4/24/2548)
  •  “Poprawa wydajności procesu technologicznego PROMOT-Zakłady Metalowe Sp. z o.o. zakup oczyszczarki strumieniowej”